5th basic course photography finished – 5e basiscursus fotografie afgerond

On Saturday 7 November the last meeting of the 5th basic course took place at the beautiful estate Beukenrode in Doorn. Eight ladies (this time unfortunately men were not represented) attended the course meetings. The course provided in 3 theory – and 3 practice meetings. In these six meetings the students got acquainted with the intricacies of photography. They did not only talk about photography but also had to practice a lot. The students were very satisfied about the course and gave it an average assessment of 8,3. Especially the combination of theory and practice was highly valued. That’s why at the end of the course many participants had the feeling that their technical skills had significantly improved. Of course this is just the beginning. Practice makes perfect! In the next course we will consider the ideas of the participants of this course of getting more time for assignments (to do for yourself at home) and of having more time in between the meetings to have more time for practice.

The last picture is not really a standard picture of the group. We have tried to make a ‘not in line and looking in the lens’ picture.

This way I would like to thank all students again for their contribution to this most successful and excellent course. If you still would like to show me your pictures or ask questions don’t hesitate to contact me. I am very interested in your progression in photography!

DSC00127.jpg
Photo: Gerda van Dam

5e basiscursus fotografie afgerond

Afgelopen zaterdag was de laatste bijeenkomst van de 5e basiscursus fotografie. Acht dames (waar blijven de heren?) trokken voor 6 cursusbijeenkomsten naar het mooie landgoed Beukenrode in Doorn: 3 theorie- en 3 praktijkbijeenkomsten vormden samen de totale cursus waarin de fijne (beginners)kneepjes van de fotografie werden besproken, maar vooral ook werden geoefend. Met een gemiddelde beoordeling van een 8,3 gaven de cursisten aan zeer tevreden te zijn over de cursus. Vooral de combinatie van theorie en praktijk werd in hoge mate gewaardeerd. Juist hierdoor had iedereen het gevoel dat de technische beheersing behoorlijk was toegenomen. Natuurlijk krijg je dit pas helemaal onder de knie wanneer je veel, heel veel blijft oefenen. Ook werden verbeterpunten voor de cursus genoemd. Zo willen enkele cursisten meer huiswerkopdrachten en meer tijd tussen de bijeenkomsten zodat er meer geoefend kan worden. In de volgende cursus word hier zeker rekening mee gehouden.

De foto hierboven is een groepsfoto waarin we hebben getracht een originelere foto te maken dan ” iedereen in een rijtje naast elkaar” en met een blik in de lens.

De deelnemers wil ik langs deze weg nog een keer bedanken voor hun bijdrage aan deze succesvolle en vooral leuke cursus. Mocht je nog een mooie foto’s willen laten zien, vragen hebben, mail ze gerust want ik ben zeer geinteresseerd hoe jullie je verder onntwikkelen in de fotografie.