Verlangen naar Zee – Frank van Elsdingen

Enige tijd geleden heeft Frank van Elsdingen mij gevraagd om een beeld te maken voor de omslag van zijn boek. Een bijzondere eer voor mij. Inmiddels ligt het boek al in de schappen van veel boekwinkels. Bij de start van dit project heb ik met Frank gesproken over zijn wensen wat betreft de fotografie en de inhoud van het boek van het boek. In de kern komt het erop neer dat alleen een daadwerkelijke betrokkenheid van medewerkers bij iedere vorm van organisatieverandering noodzakelijk is voor echte verandering. Medewerkers hebben hebben behoeften en verlangens die niet genegeerd moeten worden. Alleen dan blijven zij gemotiveerd en zijn zij ook bereid daadwerkelijk te veranderen. Het Verlangen naar Zee is noodzakelijk voor een goed functionerend bedrijf. Is het verlangen verdwenen dan is iedere verandering gedoemd te mislukken. Voor het beeld gaf Frank mij alle ruimte, maar hebben we het onderliggende concept goed afgestemd. De titel vraagt om een beeld waarin de zee betrokken wordt. Het beeld dat ik daar wou maken mag echter niet expliciet een vertaling zijn van de titel. Mijns inziens moet er altijd wat te raden overblijven voor de kijker. Is dit niet het geval, dan wordt het al gauw saai. In de boekwinkel loop je dan toch door ? of je pakt dat andere boek met een omslag die veel meer aandacht trekt. Hoewel niet echt duidelijk is met welke emotie ons model op de omslag staat, heeft iedere kijker de ruimte om te interpreteren. Dit ga ik dus niet verder expliciteren. Het is aan jou 🙂 In eerste instantie wilden we de opnames daadwerkelijk aan het strand maken. Om diverse redenen -zoals variatie in het weer of omstanders die in het beeld gaan staan- is er toch voor gekozen om de foto’s apart te maken om later bijeen te brengen in één beeld. Allereerst hebben we ons model Jaap gefotografeerd in de studio op basis van een eerder gemaakte schets. Jaap mocht met zijn voeten in het zand staan en is vanuit verschillende standpunten (hoger, lager, links en naar rechts) gefotografeerd om rekening te houden met het natuurlijke perspectief dat noodzakelijk is voor de verschillende posities waar hij op het strand terecht zou komen. Hieronder zie je enkele van de ongeveer 10 verschillende standpunten waarvoor gekozen is. Beter te veel dan te weinig. studio.jpg
Vervolgens is een mooi beeld bij het strand van Bergen gemaakt met een avondzon en is onze medewerker Jaap op verschillende posities geplaatst.
verlangen3.jpg
Tot slot iets meer over het boek. Frank geeft een beschrijving van de reis die regievoerders van een effectieve organisatieverandering maken. Daarbij legt hij uit hoe je gericht werkt aan het creëren van het noodzakelijke draagvlak bij alle betrokkenen. Tegelijkertijd is Verlangen naar zee een boek zonder kant en klare oplossingen, dat de lezer uitdaagt om een eigen weg te vinden. Frank van Elsdingen is zelfstandig organisatieadviseur met veel ervaring op het gebied van organisatievraagstukken rondom procesverbetering en professionalisering van management en medewerkers. Zie de website voor meer informatie.